Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
14:42

Aktualności

Informacja w zakresie trybu przyznawania nagrody pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.Informuję, iż podczas Sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, w dniu 10 sierpnia 2016 r. po raz kolejny zostanie wręczona nagroda pod nazwą "Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie".

Nagroda została ustanowiona uchwałą Nr XXI/197/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004r.  Nagrodę stanowi łącznie statuetka Świętego Wawrzyńca i dyplom. Tryb przyznawania Nagrody określa  regulamin, stanowiący załącznik Nr 3 do w/w uchwały.

Niniejsza Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za  podejmowane starania i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju, promocji, dobra Gminy Sępólno Krajeńskie. 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie Nagrody (wraz z odpowiednim uzasadnieniem) są:

  1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego,
  2. co najmniej 8 radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim,
  3. statutowy organ wykonawczy stowarzyszenia działającego zgodnie z przepisami prawa na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie,
  4. co najmniej 200 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie ujętych w stałym rejestrze wyborców tejże Gminy.   

Każdy z wyżej wymienionych wnioskodawców może złożyć tylko 1 wniosek w danym roku.

Złożone wnioski rozpatrywane są przez Konwent nagrody honorowej pod nazwą "Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie" w składzie:

  1. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego- Przewodniczący  
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  – Członek
  3. Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  – Członkowie
  4. Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  – Członek
  5. Sekretarz Gminy – Członek

W związku z przedstawionymi powyżej informacjami zwracam się o rozważenie kandydatur oraz składanie stosownych wniosków w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim (pokój Nr 10) w terminie najdalej do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 15,00.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowsk

Data utworzenia: 15.06.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8564806