Środa, 26 lipiec 2017
Imieniny Anna, Miroslaw, Grazyna, Joachim
14:49

Aktualności

PODPISANIE UMOWY NA MODERNIZACJĘ DROGI WAŁDOWO-TOBOŁY.W dniu 22.07.2016r. nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wałdowo-Toboły – Etap I” z firmą SKANSKA S.A., ul. Gen.J.Zajaczka 9, 01-518 Warszawa.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, zlokalizowana pomiędzy km 0+694,90 a km 2+268,27 jej przebiegu. Łączna długość drogi do wykonania w niniejszym postępowaniu wynosi 1,57337km.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 10.10.2016r., na kwotę 559.456,83 złoty brutto.
Inwestycja współfinansowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Data utworzenia: 22.07.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8561132