Niedziela, 20 sierpień 2017
Imieniny Bernard, Samuel, Sobieslaw, Sabina
19:14

Aktualności

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ WIŚNIEWA-KAWLE.W dniu 22.07.2016r. nastąpiło podpisanie umowy dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej Nr 020415C relacji Wiśniewa-Kawle” z firmą STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6cm, zlokalizowana pomiędzy km 0+000,00 a km 1+384,22 jej przebiegu. Łączna długość drogi do wykonania w niniejszym postępowaniu wynosi 1,38422km.

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie do dnia 14.10.2016r., na kwotę 536.866,99 złoty brutto.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, oraz ze środków własnych Gminy Sępolno Krajeńskie.

Data utworzenia: 22.07.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8637478