Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
14:48

Aktualności

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym.Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia Akademia Małego Piłkarza, złożonej zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.  239 z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pn. „Wypoczynek zorganizowany dla dzieci biorących czynny udział w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie – obóz letni”, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń. Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19 a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy. Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19 a ust. 3-5) oferta stowarzyszenia została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie od 16 lipca 2016 r. do dnia 22 lipca 2016 r. żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.


Z-ca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
                        Marek Zieńko
Sporządziła: B.Kozłowska

Więcej na BIP

Data utworzenia: 25.07.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8564868