Czwartek, 17 sierpień 2017
Imieniny Anita, Eliza, Jacek, Joanna, Zanna, Miron, Julianna
13:43

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i SĘPOLEŃSKA RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.Zgodnie z zarządzeniem Or.0050.1.46.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Sępólno Krajeńskie.Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch niżej wymienionych formach:
  1. przesyłania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres so@gmina-sepolno.pl, w terminie od 12 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. przy czym formularz zgłoszeniowy uwag do projektu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. spotkania konsultacyjnego z członkami Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r.
Projekt konsultowanego aktu prawa zostanie umieszczony:
  1. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
  3. stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy oraz członków Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do zapoznania się z projektem uchwały oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Bogumiła Bławat Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (tel.52-389-42-31).

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Zarządzenie Burmistrza
Formularz zgłoszeniowy uwag
Projekt uchwały wraz z załącznikami

Data utworzenia: 04.08.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8624283