Niedziela, 23 kwiecień 2017
Imieniny Ilona, Jerzy, Wojciech
11:57

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI i SĘPOLEŃSKA RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO.Zgodnie z zarządzeniem Or.0050.1.45.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch niżej wymienionych formach:
  1. przesyłania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres so@gmina-sepolno.pl, w terminie od 12 sierpnia 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r. przy czym formularz zgłoszeniowy uwag do projektu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. spotkania konsultacyjnego z członkami Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r.

Projekt konsultowanego aktu prawa zostanie umieszczony:
  1. na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
  3. stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy oraz członków Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do zapoznania się z projektem uchwały oraz zgłaszania ewentualnych uwag i opinii.Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Bogumiła Bławat Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. (tel.52-389-42-31).

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO
WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

Zarządzenie Burmistrza
Formularz zgłoszeniowy uwag
Projekt uchwały
Projekt programu współpracy

Data utworzenia: 04.08.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8236193