Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
20:49

Aktualności

BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2017 ROK.    W Gminie Sępólno Krajeńskie zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

       Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie  200 000 zł w tym:

  • 100 000 zł na teren miasta;
  • 100 000 zł na teren wiejski.

Konsultacje będą przeprowadzane dwuetapowo. W pierwszym etapie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat będą mieli możliwość zgłaszania propozycji zadań należących do kompetencji gminy, do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego. W drugim etapie spośród zgłoszonych propozycji wyłonione zostaną przez mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat  w głosowaniu jawnym zadania proponowane do realizacji w 2017r. 

Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji określony został w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXI/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego oraz głosowanie mogą być dokonywane wyłącznie na drukach ustalonych w/w uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Szczegółową informację w powyższym zakresie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. ul. T. Kościuszki 11 u Skarbnika Gminy lub Sekretarza Gminy, telefonicznie pod nr 52 3894210. Szczegółowa informacja dostępna jest  na stronie internetowej Gminy: www.gmina-sepolno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: www.bip.gmina-sepolno.pl.

                                          Harmonogram konsultacji


Lp.

Czynność

Termin/uwagi

1.

Akcja informacyjna dotycząca konsultacji.

od 21 lipca
do 28 lipca 2016r.

2.

Składanie przez mieszkańców wniosków z propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2017r. wyłącznie na drukach dostępnych:

  • w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.,
  • na stronach internetowych gminy:

www.gmina-sepolno.pl,
www.bip.gmina-sepolno.pl

od 29 lipca
do 31 sierpnia 2016r.
Wnioski wraz z dołączoną listą 10 osób  popierających dany wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Kraj. albo przesyła elektronicznie na adres: sekretariat@gmina-sepolno.pl

3.

Weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców.

od 1 września
do 8 września 2016r.

4.

Głosowanie nad propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2017r. wyłącznie na drukach dostępnych:

  • w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.,
  • na stronach internetowych:

www.gmina-sepolno.pl,
www.bip.gmina-sepolno.pl

od 9 września
do 30 września 2016r.
Ankietę do głosowania składa  się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Kraj. lub przesyła na adres Urzędu (decyduje data wpływu).

     
 

Data utworzenia: 20.07.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8565503