Piątek , 23 czerwiec 2017
Imieniny Wanda, Zenon, Albina
21:09

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Sępólna Krajeńskiego na lata 2016-2023.Informujemy, że Gmina Sępólno Krajeńskie przystąpiła do tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Najważniejsze pojęcia i zagadnienia dotyczące procesu rewitalizacji definiuje ustawa o rewitalizacji określająca również jednolitą ścieżkę proceduralną.Rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Osiąga się go poprzez działania integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Obszar zdegradowany to teren, na którym zidentyfikowany został stan kryzysowy (tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych).Dla procesu rewitalizacji oprócz działań typowo infrastrukturalnych i remontowych, bardzo ważne jest uwzględnianie czynnika społecznego i działanie na rzecz społeczności lokalnej.Istotnym założeniem procesu rewitalizacji jest również aktywne włączanie społeczności lokalnej oraz ich przedstawicieli w prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, dlatego 7 września o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 (sala sesyjna nr 11a) odbędą się konsultacje społeczne dla Sołtysów i Radnych Gminy Sępólno Krajeńskie. Spotkanie ma na celu próbę wyznaczenia obszaru zdegradowanego i przeznaczonego do rewitalizacji oraz zaprezentowanie dotychczasowych wyników pracy.W planach jest również zorganizowanie spotkania konsultacyjnego przeznaczonego dla mieszkańców Gminy, o którym będziemy na bieżąco informować.

Data utworzenia: 31.08.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8454812