Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
20:43

Aktualności

SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.Dnia 31 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim odbyła się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej.W części informacyjnej  sesji Skarbnik Gminy Anna Buchwald przedstawiła informację  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz przebiegu wykonania planów  finansowych jednostek dla których Gmina  Sępólno Krajeńskie jest organem założycielskim  za pierwsze półrocze 2016 roku.
                 Przewodniczący  Rady Miejskiej  Kazimierz Jagodziński przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Sępólna Krajeńskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r.
             Natomiast Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu  Kazimierz Drogowski przedstawił opinię w/w Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2016r.Przedstawione informacje przyjęte zostały  jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych.
Ponadto  Anna Sotkiewicz-Tumanik   Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
przedstawiła informację w zakresie przebiegu inwestycji na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie.

Na sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim przedstawione zostały również sprawozdania z działalności organizacyjnej i ekonomicznej spółek gminnych za okres – 2015 rok i I półrocze 2016 roku przez:
1)    Dariusza Krakowiaka Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
2)    Marię Grochowską Prezesa Zakładu Transportu i Usług Spółka z o.o.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały, które dostępne są na stronie   BIP>>

Data utworzenia: 02.09.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8565454