Piątek , 18 sierpień 2017
Imieniny Ilona, Klara, Bronislaw, Helena, Boguslaw
18:12

Aktualności

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.Od 3 września 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w ramach otwartych konkursów ofert. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
Nowe rozporządzenie wydane zostało w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Rozporządzenie zawiera 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 wzory umów, 2 wzory sprawozdań, w podziale na te wykorzystywane w konkursach na zasadach ogólnych oraz konkursach z regrantingiem.Przepisy ze starego rozporządzenia z 2010 r. mają nadal jeszcze zastosowanie do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, czyli przed 3 września 2016 r.

Załączniki:

Treść rozporządzenia
Oferta
Oferta regranting
Umowa
Umowa regranting
Sprawozdanie
Sprawozdanie regranting

Data utworzenia: 05.09.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8629022