Czwartek, 17 sierpień 2017
Imieniny Anita, Eliza, Jacek, Joanna, Zanna, Miron, Julianna
13:45

Aktualności

Można głosować na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.W terminie od 9 do 30 września br. mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie po raz drugi będą mogli dokonać wyboru zadania, które będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym roku odrębnie dla terenu miasta i odrębnie dla terenu wiejskiego.
Na jednej karcie do głosowania zostały umieszczone zadania dla terenu miasta i terenu wsi – aby głos był ważny można głosować tylko na teren miasta albo tylko na teren wsi.
Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego określone zostały w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXI/159/2016 z dnia 29 czerwca  2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.
Głosowanie może być dokonywane wyłącznie na ustalonym druku ankiet do głosowania, które można pobrać tutaj (ankieta do głosowania) lub można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.
Zasady prawidłowego oddania głosu są określone w w/w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz na druku ankiety do głosowania.
Ankietę do głosowania należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Sępólnie Kraj. lub przesyłać na adres Urzędu (decyduje data wpływu).
Szczegółową informację w zakresie Budżetu Obywatelskiego w tym złożonych wniosków  można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. ul. T. Kościuszki 11 u Skarbnika Gminy lub Sekretarza Gminy, telefonicznie pod nr 52 3894201, 52 3894250.

Ankieta do głosowania

Data utworzenia: 09.09.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8624297