Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
14:48

Aktualności

Nasza szkoła jest OK! - Szkoła Podstawowa w Zbożu.           Jednym z priorytetów  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017jest upowszechnianie oceniania kształtującego, jako narzędzia pogłębiającego u uczniów świadomość procesu uczenia się i pozwalającego wziąć odpowiedzialność za własną naukę.
           W  SP w Zbożu  elementy  oceniania kształtującego  stosowali od dawna nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej m.in. w formie wystawiania uczniom ocen bieżących w formie opisowej czy samooceny na końcu zajęć .  Dlatego  z dużym zainteresowaniem przyjęli  i  ukończyli szkolenie organizowane przez CEO (Centrum Edukacji Obywatelskiej ) w Toruniu. Warsztaty  praktycznie przygotowały  nauczycieli do stosowania wszystkich elementów oceniania kształtującego  oraz  wprowadzenia oceny rozwojowej.  Również wychowawcy klas IV- VI  ukończyli podobne szkolenie zorganizowane przez SORE (Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji) .
              Program wprowadzania do pracy nauczycieli oceniania kształtującego  trwał dwa lata. W obecnym roku szkolnym SP w Zbożu w pełnym zakresie wprowadza ocenianie kształtujące i ocenę rozwojową. Elementy OK  to :
 1. formułowanie celów  w języku ucznia,
 2. kryteria oceniania -  NaCoBeZu  (na co będziemy zwracać uwagę)
 3. praca z rodzicami  (informowanie , wspieranie swoich dzieci, pozyskanie rodziców do idei  OK)
 4. pytania kluczowe i techniki zadawania pytań
 5. informacja zwrotna ( co uczeń potrafi, nad czym musi popracować, jak osiągnąć sukces)
 6. ocena koleżeńska
 7. samoocena.
Ocenianie kształtujące to korzyści dla ucznia, który:
 1. ma poczucie, że jest sprawiedliwie oceniany
 2. ma poczucie sensowności lekcji
 3. ma motywację – wie, czego się będzie uczyć i czego się ode mnie wymaga
 4. jest „bezpieczny” – nic nie powinno go zaskoczyć
 5. czuje się odpowiedzialny za swoje uczenie się
 6. nie czuje się wyłącznie podporządkowany nauczycielowi, ale z nim współpracuję
 Środki dydaktyczne, które uatrakcyjniają  lekcje oparte na OK  to   „patyczki” z imionami,  „światła” , „kostki metodyczne”,  „metodniki” , karty A, B, C, D, zeszyty uczniowskie .  Pomagają one  zaktywizować wszystkich uczestników zajęć.Na zdjęciach przedstawiamy zajęcia w klasie III SP w Zbożu prowadzone metodą oceniania kształtującego.

                          przewodnicząca zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej   Urszula Śliwińska

Data utworzenia: 19.09.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8564872