Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
20:48

Aktualności

OCENA JAKOŚCI WODY.Na podstawie art. 1 pkt. 1, art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139) oraz § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),ocena jakości wody 27.10.2016

Data utworzenia: 27.10.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8565498