Czwartek, 17 sierpień 2017
Imieniny Anita, Eliza, Jacek, Joanna, Zanna, Miron, Julianna
13:43

Aktualności

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym.Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia „Dorośli-Dzieciom”, złożonej zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.  239 z późn. zm.) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Robotyka dla smyka”, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń. Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19 a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy. Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19 a ust. 3-5) oferta stowarzyszenia została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, od dnia 20 października 2016 r. do dnia 26 października 2016 r. żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
      Waldemar Stupałkowski
Załącznik :

Data utworzenia: 28.10.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8624282