Czwartek, 17 sierpień 2017
Imieniny Anita, Eliza, Jacek, Joanna, Zanna, Miron, Julianna
13:40

Aktualności

Fiszka projektowa - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sępólno Krajeńskie.W związku z  przystąpieniem do sporządzania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sępólno Krajeńskie, Gmina Sępólno Krajeńskie zapraszam do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym oraz przestrzenno-infrastrukturalnym, możliwych do zapisania w LPR.
Przypominamy, że w przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę projektową wypełnić może osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości. W przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.
Propozycje przedsięwzięć należy składać w terminie do dnia 9 listopada 2016 r. do godz. 15:30. Wypełnione fiszki projektowe można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, w Biurze Obsługi Klienta, przy ul. Kościuszki 11 lub wysyłać na adres: Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, Sekretariat, ul. Kościuszki 11; 89-400 Sępólno Krajeńskie.
Fiszki projektowe niepodpisane bądź niewyraźnie wypełnione nie będą brane pod uwagę.

Załącznik :

Data utworzenia: 31.10.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8624259