Środa, 26 lipiec 2017
Imieniny Anna, Miroslaw, Grazyna, Joachim
14:49

Aktualności

WALKA ROBOTNIKÓW O PRAWA W XIX WIEKU czyli ocenianie kształtujące na lekcjach historii w Wiśniewie.Uczniowie klasy VI uczestniczyli w obserwowanej przez panią Dyrektor lekcji historii, na której zastosowano ocenianie kształtujące.
Tematem lekcji była walka robotników o prawa w XIX wieku.

Lekcja rozpoczęła się od podania celów lekcji w języku ucznia. Zanim nauczyciel przeszedł do omawiania tematu lekcji, odwołał się do wiedzy uczniów z poprzedniej lekcji dotyczącej rewolucji przemysłowej i najważniejszych faktów z tego okresu historycznego. Na lekcji nie stosowano metody podnoszenia rąk. Każdy z uczniów wybrał sobie spośród przygotowanych wcześniej przez nauczyciela karteczek, jedno dowolne wyrażenie. Zostały one omówione przez poszczególnych uczniów na forum w kolejności chronologicznej.

W dalszej części lekcji nauczyciel podzielił klasę na grupy i wyjaśnił, na czym będą polegały ich zadania. Wywiesił na tablicy punkty NACOBEZU (na co będę zwracał uwagę) i omówił je dla poszczególnych grup z osobna. Pierwsza grupa wcieliła się w przedstawicieli związków zawodowych, których zadaniem było przygotowanie odezwy skierowanej do fabrykantów, w której przedstawiają żądania poprawy warunków pracy w XIX-wiecznej fabryce. Do grupy drugiej zostali wybrani chłopcy, którzy wcielili się w najbogatszych fabrykantów-właścicieli fabryk na ziemiach polskich, m.in.:  Karola Scheiblera, Ludwika Grohmana, Izraela Poznańskiego. Ich zadaniem było sporządzenie listy dokonań, które przyczyniły się do poprawy warunków pracy robotników.
Ważną rolę w ocenianiu kształtującym pełnią pytania kluczowe, które skłaniają uczniów do szukania  odpowiedzi i motywują do nauki. Nauczyciel przypomniał pytania kluczowe. Uczniowie wspólnie ułożyli na nie odpowiedzi i zapisali do zeszytu w formie notatki.
Na lekcji nie zabrakło pracy z mapą. Uczniowie wskazali najbardziej uprzemysłowione miasta na ziemiach polskich w XIX wieku.
Pod koniec lekcji nastąpiła także ocena koleżeńska, która jest nieodłącznym elementem oceniania kształtującego. Uczniowie na podstawie punktów NACOBEZU wzajemnie ocenili swoje wystąpienia. W ramach oceny koleżeńskiej każdy uczeń otrzymał kartkę z tabelą,
w której zaznaczył czy kolega/koleżanka przedstawił/a treści, o które prosił nauczyciel.
Klasa świetnie poradziła sobie z wytyczonymi zadaniami ;-)
Gratuluję !

Hanna Wojtalewicz
Nauczyciel historii
SP w Wiśniewie


Data utworzenia: 05.12.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8561124