Środa, 23 sierpień 2017
Imieniny Róza, Apolinary, Filip, Mila
02:29

Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
UWAGA! SZKOLENIE Z PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY W ZAKRESIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt.: „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Szkolenie związane jest z planowanym ogłoszeniem konkursu w zakresie „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Zapraszamy potencjalnych wnioskodawców:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (NGO),
- jednostki kultury i sportu dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego,

Szkolenie odbędzie się w Sępólnie Krajeńskim w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej, ul. Jeziorna 6. Zaczynamy o godzinie 9.00, 20 grudnia (wtorek) 2016 r.


Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 
poczta elektroniczna: biuro@naszakrajna.org  

Zgodnie z kryteriami oceny wniosków udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Data utworzenia: 06.12.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8646200