Sobota, 22 lipiec 2017
Imieniny Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena
02:49

Aktualności

SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM.           W dniu 28 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.Głównym tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2017 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie. Po przedstawieniu projektów uchwał przez Panią Annę Buchwald Skarbnika Gminy i  zapoznaniu z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Komisji Budżetu i Handlu RM oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sępólnie Krajeńskim  radni Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim przyjęli uchwały 14 głosami „za” i 1 głosie „przeciw”.
            Kolejnym punktem sesji było przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2017 rok, a także planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na  2017 rok tj.:

  • Komisji Rewizyjnej,
  • Komisji Budżetu i Handlu
  • Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania  Bezrobociu oraz Porządku Publicznego,
  •  Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
  • Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
  • Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej
W dalszej części  sesji podjęto uchwały, które dostępne są  na stronie BIP.

Data utworzenia: 29.12.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8550344