Sobota, 22 lipiec 2017
Imieniny Maria, Magdalena, Albin, Pankracy, Milena
02:49

Aktualności

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.Informuję, że Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim w dniu 30 listopada 2016 r. podjęła uchwałę nr  XXVI/194/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016r., poz. 4641). W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowe stawki za pojemnik na odpady komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • 11,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 20,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.
Miesięczne stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
  • o pojemności     60 litrów – w wysokości        9,00 zł;
  • o pojemności    120 litrów – w wysokości     18,00 zł;
  • o pojemności    240 litrów – w wysokości     36,00 zł;
  • o pojemności  1100 litrów – w wysokości   165,00 zł.
Miesięczne stawki opłaty za pojemnik na odpady komunalne zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:
  • o pojemności      60 litrów – w wysokości     18,00 zł;
  • o pojemności    120 litrów – w wysokości     36,00 zł;
  • o pojemności    240 litrów – w wysokości     72,00 zł;
  • o pojemności  1100 litrów – w wysokości   330,00 zł.
 Ponadto wyjaśniam, że zgodnie z  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2016r.poz.250 ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji – Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wpłacać raz w miesiącu bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Gminy Sępólno Krajeńskie Nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. Tadeusza Kościuszki 11.Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości, wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data utworzenia: 20.12.2016

inne aktualności...

Ilość odsłon 8550343