Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
02:33

Aktualności

Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych.
Toruń, 10 lipca 2017

Szanowni Państwo,
Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych:
 1. Adresowany zarówno do mężczyzn, jak i kobiet projekt PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia (nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0012/16)
 2. Adresowany wyłącznie do kobiet projekt BIZNESWOMAN TO TY! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia (nr projektu: RPKP.08.03.00-04-0017/16)
W projekcie „PRZEDSIĘBIORCY NA START!” osoby zainteresowane muszą ponadto należeć przynajmniej do jednej z poniższych kategorii:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy ponad 12 m-cy)
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości  i samozatrudnienia w regionie

W obydwu projektach uczestnicy mogą otrzymać bezzwrotną dotację (22600 zł) na założenie własnej działalności gospodarczej oraz różne rodzaje wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego:

1.          Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualny  
             plan działania
(2h/os)
2.          Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej:
 • indywidualne poradnictwo biznesowe (4h/os)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (3 h/os)
 • szkolenia ABC  przedsiębiorczości i tworzenie biznesplanu (24h)
3.          Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej (39 os.)
4.          Wsparcie pomostowe:
 • wsparcie finansowe (6 m-cy x ok. 1300 pln)
 • wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • poradnictwo specjalistyczne (prawne, księgowe) (3 porady/os)
 • specjalistyczne szkolenia-kursy (3 grupy x 2 szkolenia)
 • asystentura-mentoring (ok. 10 h/os)

          W projekcie 80% miejsc zostało zarezerwowanych dla osób z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia tj. m.in.: włocławski, lipnowski, radziejowski, sępoleński, aleksandrowski, chełmiński, inowrocławski, wąbrzeski, nakielski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, żniński, tucholski, m. Włocławek, mogileński, rypiński, toruński, m. Grudziądz.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tychże informacji osobom, które korzystają ze wsparcia Państwa instytucji. Być może wśród nich znajdują się kobiety i mężczyźni zainteresowane/i udziałem w naszych projektach.

Jeśli uznaliby Państwo, że informacja przez nas przesłana nadaje się do zamieszczenia na stronie WWW Państwa instytucji lub przekazania wójtom/sołtysom będziemy wdzięczni za jej upowszechnienie.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji – dane kontaktowe w stopce pisma.

Wszystkie informacje o udziale:

Janusz Kaźmierczak – kierownik projektów

tel: 500 109 881

mail: bizneswomantoty-k-p@kompass-consulting.pl ; przedsiębiorcynastart-k-p@kompass-consulting.pl

WWW: www.bizneswoman.kompass-consulting.pl ;  www.przedsiebiorcy.kompass-consulting.pl

Z wyrazami szacunku
Janusz Kaźmierczak
/-/
kierownik projektów


Data utworzenia: 17.07.2017

inne aktualności...

Ilość odsłon 8563702