Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
02:38

Aktualności

KRÓLEWSKIE ŚNIADANIE NA TRAWIE


Jak się zachować przy stole, jakiej muzyki słuchano i jakie stroje noszono w średniowieczu? - odpowiedzi na te i inne pytania związane z dworską etykietą będzie można usłyszeć już jutro (11.08) w Sępólnie Krajeńskim. O godzinie 9.00 w ogrodzie artystycznym Centrum Kultury i Sztuki serwowane będzie królewskie śniadanie. Jest to impreza dla najmłodszych mieszkańców miasta i ich rodziców. Całość organizowana jest w ramach trwających od czwartku - Dni Sępólna Krajeńskiego.czytaj więcej...

Data utworzenia: 10.08.2015

Chustowanie i uspakajanie dzieci.


Już po raz drugi Centrum Małego Dziecka i Rodziny Żłobek i Klub Dziecięcy włączyło się w współorganizację  Festiwalu Kreatywnej Mamy, organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.czytaj więcej...

Data utworzenia: 10.08.2015

Jubileusz


Dnia 3 sierpnia 2015 Państwo Stefania i Henryk Chajek z miejscowości Zboże obchodzili DIAMENTOWE GODY. czytaj więcej...

Data utworzenia: 10.08.2015

Switch it on! Inclusion for teachers


Przez cały tydzień nauczyciele z różnych krajów Europy mieli okazję zastanowić się nad zjawiskiem wykluczenia społecznego różnych grup młodzieży defaworyzowanej (osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości etniczne, kulturowe, seksualne i inne).czytaj więcej...

Data utworzenia: 10.08.2015

XI JARMARK ŚW. WAWRZYŃCA - FOTOGALERIAczytaj więcej...

Data utworzenia: 09.08.2015

Projekt konsultowanego aktu prawa „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”


Konsultacje prowadzone są z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.czytaj więcej...

Data utworzenia: 09.08.2015

XI JARMARK ŚW. WAWRZYŃCA


SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE – STADION MIEJSKI

 8 sierpnia godz. 15.00czytaj więcej...

Data utworzenia: 04.08.2015czytaj więcej...

Data utworzenia: 06.08.2015

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

23.09.2015

Miejski Ludowy Klub Sportowy „KRAJNA” w Sępólnie Krajeńskim złożył w dniu 18 września 2015 r. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej pn. „Przystań 2015” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb uproszczony).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz na stronie www.gmina-sepolno.pl.
Uwagi do oferty można zgłaszać od dnia 24 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Załączniki:
  1. Oferta (4170kB) pdf
  2. KRS (4101kB) pdf
  3. Formularz uwag (12kB) word

czytaj więcej...

Data utworzenia: 06.08.2015

Ilość odsłon 8563750