Środa, 23 sierpień 2017
Imieniny Róza, Apolinary, Filip, Mila
04:29

Aktualności

Harmonogram wiejskich i osiedlowych zebrań.

Harmonogram wiejskich i osiedlowych zebrań sprawozdawczo – wyborczych, w czasie których przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów  Osiedli i Zarządów Osiedli na kadencję 2011 – 2014 w Gminie Sępólno Kraj.czytaj więcej...

Data utworzenia: 20.01.2011

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sępólnie Kraj.


W związku ze zgłaszanymi sytuacjami zalania studni przydomowych, powstałymi na skutek wysokiego stanu wód gruntowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. informuje, iż ujęcia przydomowe, które zostały zalane bądź podtopione wodami powierzchniowymi należy traktować jako skażone.czytaj więcej...

Data utworzenia: 20.01.2011

Oddając krew - darujesz życie.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że pobór krwi od dawców honorowych w ambulansie na placu przy Urzędzie Miasta zaplanowano na 2011 rok w następujących terminach:czytaj więcej...

Data utworzenia: 20.01.2011

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim organizuje kolejny wyjazd do Centrum Onkologii w Bydgoszczy.


ZAPRASZA PANIE na BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE i CYTOLOGICZNE, które odbędą się w dniu 23 lutego 2011r. czytaj więcej...

Data utworzenia: 20.01.2011

W krainie baśni…

Granty oświatowe uatrakcyjniają ofertę edukacyjną szkół ku radości dzieci. Tak było w Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.  W ramach II edycji  grantów oświatowych przeprowadziłam z chętnymi dziećmi klasy IVa zajęcia w ramach edukacji czytelniczo-artystycznej.czytaj więcej...

Data utworzenia: 20.01.2011

REALIZACJA PROJEKTU UNIJNEGO „PODNOSZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE


Przedmiotowy projekt finansowany ze środków unijnych realizowany jest w klasach VI, w tych szkołach województwa kujawsko – pomorskiego, które opracowały „Prognozy rozwoju szkoły na lata 2010 – 2011”, uwzględniające działania priorytetowe i cele określone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 9.1.2.czytaj więcej...

Data utworzenia: 20.01.2011

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


„Uprzejmie informuję, że w dniu 27 stycznia 2011r. o godz. 10,00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim - sala  sesyjna  im. L. Prądzyńskiego  odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.czytaj więcej...

Data utworzenia: 20.01.2011

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego  z zakresu turystyki i rekreacji  w 2011 roku.czytaj więcej...

Data utworzenia: 18.01.2011

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego  z zakresu kultury fizycznej w 2011 roku.czytaj więcej...

Data utworzenia: 18.01.2011

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom.


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na powierzenie lub wsparcie zadania publicznego  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa w 2011 roku.czytaj więcej...

Data utworzenia: 18.01.2011

Ilość odsłon 8646591