Piątek , 28 lipiec 2017
Imieniny Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
02:31

Aktualności

Aktualna uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje przedsiębiorców, że istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie aktualnie obowiązującej uchwały. Warunkiem zwolnienia jest spełnienie wymogów zawartych w treści uchwały.czytaj więcej...

Data utworzenia: 02.03.2009

Zebrania wiejskie i osiedli na finiszu.

Zbliżmy się do końca terminarza zebrań wiejskich i osiedli, które w tym roku po raz pierwszy odbywały się także w godzinach dopołudniowych.  Na podsumowanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli przyjdzie jeszcze czas, ale już dziś można powiedzieć, że były one bardzo owocne.czytaj więcej...

Data utworzenia: 02.03.2009

Nowe przepisy w zakresie wymiany dowodów osobistych.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 195, poz.1198) na podstawie których dowód osobisty zostanie unieważniony bez powiadamiania jego posiadacza w następujących przypadkach i terminach.czytaj więcej...

Data utworzenia: 27.02.2009

Budowa ul. Polnej

Z końcem roku 2008 informowaliśmy o złożeniu przez Gminę Sępólno Kraj.  wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim”.czytaj więcej...

Data utworzenia: 26.02.2009

Otwarcie NZOZ „Jantar”

W dniu 23 lutego 2008 r.  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uczestniczył w  przecięciu wstęgi  nowo otwartego  NZOZ „Jantar” Krajeńskiego  Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień  od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyk  prowadzonego  przez Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Jantar” w Sępólnie Kraj.czytaj więcej...

Data utworzenia: 23.02.2009

Jubileusz

Dnia 21 lutego 2009r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Jana Gruszków.czytaj więcej...

Data utworzenia: 21.02.2009

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

W dniu 19 lutego 2009r. w Gminnym Centrum Informacji w Sępólnie odbyło się spotkanie promocyjne projektu systemowego „Twoja wiedza-drogą do sukcesu!!!” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, proces aktywizacji zawodowej i społecznej tych osób.czytaj więcej...

Data utworzenia: 21.02.2009

Orlik 2012

26 stycznia 2009r na XXX sesji Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego podjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie w formie dotacji celowej w wysokości 333 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego  w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012”.czytaj więcej...

Data utworzenia: 17.02.2009

Inauguracja obchodów 650-lecia nadania praw miejskich Kamienia Krajeńskiego.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w dniu 11 lutego br. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - Tomasz Cyganek w imieniu władz samorządowych naszej Gminy z okazji 650-lecia nadania praw miejskich miejscowości Kamień Krajeński przekazali wszystkim jego mieszkańcom, na ręce Burmistrza - Wojciecha Głomskiego najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.czytaj więcej...

Data utworzenia: 12.02.2009

Bal Sportowca

W dniu 31.01 2009 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbył się Bal Sportowca, na którym uhonorowano zawodników za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym w 2008 r.czytaj więcej...

Data utworzenia: 05.02.2009

Ilość odsłon 8563683