Niedziela, 20 sierpień 2017
Imieniny Bernard, Samuel, Sobieslaw, Sabina
19:06

Aktualności

Nowe przepisy w zakresie wymiany dowodów osobistych.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 195, poz.1198) na podstawie których dowód osobisty zostanie unieważniony bez powiadamiania jego posiadacza w następujących przypadkach i terminach.czytaj więcej...

Data utworzenia: 27.02.2009

Budowa ul. Polnej

Z końcem roku 2008 informowaliśmy o złożeniu przez Gminę Sępólno Kraj.  wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 pn. „Budowa ulicy Polnej w Sępólnie Krajeńskim”.czytaj więcej...

Data utworzenia: 26.02.2009

Otwarcie NZOZ „Jantar”

W dniu 23 lutego 2008 r.  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego uczestniczył w  przecięciu wstęgi  nowo otwartego  NZOZ „Jantar” Krajeńskiego  Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień  od Alkoholu i Narkotyków oraz Profilaktyk  prowadzonego  przez Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Jantar” w Sępólnie Kraj.czytaj więcej...

Data utworzenia: 23.02.2009

Jubileusz

Dnia 21 lutego 2009r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Sępólnie Krajeńskim odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Janiny i Jana Gruszków.czytaj więcej...

Data utworzenia: 21.02.2009

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.

W dniu 19 lutego 2009r. w Gminnym Centrum Informacji w Sępólnie odbyło się spotkanie promocyjne projektu systemowego „Twoja wiedza-drogą do sukcesu!!!” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, proces aktywizacji zawodowej i społecznej tych osób.czytaj więcej...

Data utworzenia: 21.02.2009

Orlik 2012

26 stycznia 2009r na XXX sesji Sejmik Województwa Kujawsko Pomorskiego podjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Sępólno Krajeńskie w formie dotacji celowej w wysokości 333 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego  w ramach programu „ Moje Boisko-Orlik 2012”.czytaj więcej...

Data utworzenia: 17.02.2009

Inauguracja obchodów 650-lecia nadania praw miejskich Kamienia Krajeńskiego.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w dniu 11 lutego br. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego - Waldemar Stupałkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - Tomasz Cyganek w imieniu władz samorządowych naszej Gminy z okazji 650-lecia nadania praw miejskich miejscowości Kamień Krajeński przekazali wszystkim jego mieszkańcom, na ręce Burmistrza - Wojciecha Głomskiego najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.czytaj więcej...

Data utworzenia: 12.02.2009

Bal Sportowca

W dniu 31.01 2009 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim odbył się Bal Sportowca, na którym uhonorowano zawodników za wybitne osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym w 2008 r.czytaj więcej...

Data utworzenia: 05.02.2009

Uhonorowanie sportowców na sesji Rady Miejskiej.

W dniu 29 stycznia 2009 roku podczas  Sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim oraz Polskiego Związku Żeglarskiego miała miejsce uroczystość uhonorowania zawodników, którzy w 2008 roku osiągnęli bardzo wysokie wyniki sportowe.czytaj więcej...

Data utworzenia: 02.02.2009

Terminarz sprawozdawczych zebrań Wiejskich i Samorządów Osiedlowych w 2009 r.

Terminarz sprawozdawczych zebrań Wiejskich i Samorządów Osiedlowych w 2009 r.czytaj więcej...

Data utworzenia: 27.01.2009

Ilość odsłon 8637429