Referaty

Skarbnik Gminy, Referat Finansowy
Anna Buchwald - Skarbnik Gminy tel. (52) 389-42-01
(52) 389-42-03..........Księgowość budżetowa
(52) 389-42-04..........Księgowość budżetowa
(52) 389-42-05..........Podatki
(52) 389-42-02..........Kasa

Sekretarz Gminy
Dariusz Wojtania - Sekretarz Gminy tel. (52) 389-42-50

Referat Organizacyjny
Mirena Frosina - Kierownik Referatu i obsługa Rady Miejskiej tel (52) 389 42 21
(52) 389-42-22..........Obsługa Komisji Rady Miejskiej
(52) 389-42-25..........Sprawy kadrowe
(52) 389-42-23..........Sprawy archiwum, bhp, p.poż., sprawy socjalne
(52) 389-42-30..........Sekretariat
(52) 389-42-10..........Biuro Obsługi Klienta
(52) 389-42-26..........pracownicy gospodarczy

Referat Spraw Obywatelskich
Bogumiła Bławat - Kierownik Referatu i ewidencja działalności gospodarczej tel (52) 389 42 31
(52) 389-42-34..........Ewidencja ludności i dowody osobiste
(52) 389-42-36..........Współpraca z organizacjami pozarządowymi
(52) 389-42-32.......... Koordynacja spraw oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i kultury; wydawanie zezwoleń alkoholowych
(52) 389-42-33.......... Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne i wojskowe

Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
Anna Sotkiewicz - Tumanik – Kierownik Referatu ; sprawy gospodarki budowlanej i przestrzennej, zamówienia publiczne tel (52) 389 42 51
(52) 389-42-52..........fundusze unijne, promocja gminy
(52) 389-42-53..........sprawy rozwoju gosp., zagospodarowanie przestrzenne
(52) 389-42-55..........inwestycje gminne

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Jarosław Dera - Kierownik Referatu i sprawy urządzeń komunalnych oraz grobownictwa tel (52) 389 42 11
(52) 389-42-13..........Sprawy drogowe
(52) 389-42-12 ……. Gospodarka mieniem komunalnym, infrastruktura komunalna, współpraca z jednostkami pomocniczymi
(52) 389-42-14..........Sprawy mieszkaniowe, lokalowe, gospodarka odpadami, ochrona środowiska

Urząd Stanu Cywilnego 
Barbara Wiese-Spichalska - Kierownik USC tel (52) 389 42 35

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych
Marcin Jarski - Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych tel (52) 389 42 60