Czwartek, 19 styczeń 2017
Imieniny Marta, Henryk, Mariusz, Erwin
13:52

Sala kinowa CKiS30 października 2012
W dniu 30 października podpisany został protokół odbioru dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Wykonanie  dokumentacji technicznej remontu i przebudowy sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Kraj.”
Dokumentacja przewiduje przebudowę Sali widowiskowo-kinowej wraz z pomieszczeniami przyległymi zakresie min: wymianę instalacji elektrycznej, ogrzewania, wymianę podłóg, foteli, nowy system audio, klimatyzację, nowe oświetlenie sceny.
Planowany termin rozpoczęcia przebudowy to II półrocze 2013 r.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  i Narodowego.

26 czerwca 2012

W dniu 26 czerwca 2012 r.  została podpisana  umowa pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie a firmą Agro-Projekty z Sępólna Krajeńskiego na wykonanie  dokumentacji technicznej remontu i przebudowy Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Kraj.
Wartość  umowy to 39 000,00 zł brutto.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa  i Narodowego.


10 kwietnia 2012
W dniu 10 kwietnia 2012 roku Gmina Sępólno Krajeńskie podpisała umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn: Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu i modernizacji sali widowiskowo-kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim. w ramach  programu: Rozwój infrastruktury kultury, priorytet: Infrastruktura domów kultury. Wartość zadania to 50 000,00 zł, z czego dotacja z budżetu Państwa wyniesie 42 000,00 zł.
Ilość odsłon 7764275