Piątek , 18 sierpień 2017
Imieniny Ilona, Klara, Bronislaw, Helena, Boguslaw
18:18

Dane kontaktowe - Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim

Urząd Miejski

w Sępólnie Krajeńskim
89-400 Sępólno Krajeńskie
ul.T.Kościuszki 11
woj. kujawsko-pomorskie
tel.(52) 389-42-00
fax.(52) 389-42-20
sekretariat@gmina-sepolno.pl

Urząd Miejski jest czynny we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, tj.:
- poniedziałek od 7.30 do 15.30
- wtorek od 7.30 do 16.00
- środa od 7.30 do 15.30
- czwartek od 7.30 do 15.30
- piątek  od 7.30 do 15.00,

Kasa Urzędu Miejskiego czynna jest codziennie, w dni robocze od godz. 7.30,  zamykana jest godzinę przed  końcem pracy urzędu w danym dniu. W każdy wtorek Kasa Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim  czynna jest od 7:30 do 15:30.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków - we wtorki każdego tygodnia w godzinach pracy tj. od godz. 7:30 do godz.16:00.

Dane do faktury:
Gmina Sępólno Krajeńskie
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
NIP 504-00-13-744
Regon 092350949
konto:BGŻ BNP PARIBAS
Nr 75 2030 0045 1110 0000 0286 4620Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

 

mgr inż. budownictwa, inż. architekt Waldemar Stupałkowski
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
biuro nr 11

tel.(52) 389-42-30
fax (52) 389-42-20
sekretariat@gmina-sepolno.pl

 

Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 

mgr inż. Marek Zieńko
Zastępca Burmistrza
biuro nr 11
tel.(52) 389-42-30
fax (52) 389-42-20
sekretariat@gmina-sepolno.pl

Skarbnik Gminy, Referat Finansowy
 

Anna Buchwald - Skarbnik Gminy
tel. (52) 389-42-01
(52) 389-42-03..........Księgowość budżetowa
(52) 389-42-04..........Księgowość budżetowa
(52) 389-42-05..........Podatki
(52) 389-42-02..........Kasa

Sekretarz Gminy
  Dariusz Wojtania - Sekretarz Gminy
tel. (52) 389-42-50

Referat Organizacyjny
  Mirena Frosina - Kierownik Referatu i obsługa Rady Miejskiej
tel (52) 389 42 21

(52) 389-42-22..........Obsługa Komisji Rady Miejskiej
(52) 389-42-25..........Sprawy kadrowe
(52) 389-42-23..........Sprawy archiwum, bhp, p.poż., sprawy socjalne
(52) 389-42-30..........Sekretariat
(52) 389-42-10..........Biuro Obsługi Klienta
(52) 389-42-26..........pracownicy gospodarczy

Referat Spraw Obywatelskich
  Bogumiła Bławat - Kierownik Referatu i ewidencja działalności gospodarczej
tel (52) 389 42 31

(52) 389-42-34..........Ewidencja ludności i dowody osobiste
(52) 389-42-36..........Współpraca z organizacjami pozarządowymi
(52) 389-42-32.......... Koordynacja spraw oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i kultury; wydawanie zezwoleń alkoholowych
(52) 389-42-33.......... Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne i wojskowe

Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego

  Anna Sotkiewicz - Tumanik  – Kierownik Referatu ; sprawy gospodarki budowlanej i przestrzennej. Inwestycje.
tel (52) 389 42 51

(52) 389-42-52..........Fundusze strukturalne
(52) 389-42-53..........Sprawy rozwoju gosp., zagospodarowanie przestrzenne
(52) 389-42-55..........Zamówienia publiczne, sprawy rekreacji, sportu i turystyki

Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
  Jarosław Dera - Kierownik Referatu i sprawy urządzeń komunalnych oraz grobownictwa
tel (52) 389 42 11

(52) 389-42-13..........Sprawy drogowe
(52) 389-42-12 ……. Gospodarka mieniem komunalnym, infrastruktura komunalna, współpraca z jednostkami pomocniczymi
(52) 389-42-14..........Sprawy mieszkaniowe, lokalowe, gospodarka odpadami, ochrona środowiska

Urząd Stanu Cywilnego
  Barbara Wiese-Spichalska - Kierownik USC
tel (52) 389 42 35

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych
  Marcin Jarski - Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki, Pełnomocnik Burmistrza ds. Informacji Niejawnych

tel (52) 389 42 60

 

Ilość odsłon 8629063