Zebranie Samorządu Nr 1 w Sępólnie Krajeńskie

Zebranie Samorządu Osiedlowego Nr 1 odbyło się 6 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim pod przewodnictwem Przewodniczącej Zarządu Pani Marioli Mosiądz - Śmigiel.


W zebraniu udział wzięli mieszkańcy Samorządu Osiedlowego nr 1, przedstawiciele władz samorządowych oraz inni zaproszeni goście.

Pani Mariola Mosiądz - Śmigiel przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności i działalności Zarządu Osiedla za rok 2017. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Sprawozdanie z wykonania funduszu samorządu zostało również przyjęte jednogłośnie.


Tematem dyskusji zebrania były sprawy związane z:

 • podziękowaniem za szybką reakcją władz Gminy Sępólno Krajeńskie w sprawie prac prowadzonych na byłej bazie PKS i możliwości uszkodzenia infrastruktury komunalnej,
 • zapisami i potencjalną zmianą dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na byłą bazę PKS – odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • wycięciem zakrzaczeń na ul. Wiatrakowej - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • zaawansowania prac związanych z obwodnicą dla miasta - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • zasadnością pobierania opłat za budowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – odpowiedzi udzielił Prezes ZGK Dariusz Krakowiak
 • utrzymaniem zieleni w pasach drogowych dróg gminnych osiedlowych  - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • przystąpieniem Gminy Sępólno Krajeńskie do programu 500 plus - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • złym parkowaniem i zastawianiem ulic - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • wnioskiem dotyczącym budowy łączników dróg na osiedlu w obszarze ul. Zielonej - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski,
 • zawansowania prac związanych z przebudową drogi wojewódzkiej 241- odpowiedzi udzielił Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,
 • konieczności budowy chodnika przy drodze powiatowej (ul. Topolowej) wzdłuż nowo powstającego osiedla mieszkaniowego – wniosek przyjął Starosta Sępoleński Jarosław Tadych,
 • sprawy związane z ekologią i czystym powietrzem - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski i  zachęcił do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz wymiany kotłów grzewczych na opalane biomasą (pellet) w budynkach mieszkańców,
 • apelu do właścicieli psów o sprzątanie po swoich pupilach,
 • zaawansowaniu rewitalizacji Placu Wolności - odpowiedzi udzielił Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski.