Brunetki , Blondynki ...

Brunetki, Blondynki...tymi słowami powitał  swoje koleżanki  Jerzy Andruszkiewicz V-ce przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów  Związku Nauczycielstwa  Polskiego w Sępólnie Krajeńskim przybyłe na  spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które  odbyło się  dnia 7 marca 2018 roku  w Restauracji  SŁONECZNA.

W spotkaniu wzięli udział  zaproszeni :  Starosta Powiatu – Jarosław Tadych , Przewodniczący Rady Powiatu – Marek  Chart,  Burmistrz  - Waldemar Stupałkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej – Kazimierz  Jagodziński. W spotkaniu uczestniczyły Panie  Anna Niemczyk Prezes Zarządu Oddziału ZNP oraz Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów  ZNP – Bernadeta  Wróblewka. W trakcie spotkania  urozmaiconego programem słowno-muzycznym , przygotowanym przez  nasze Panie  Ewę  Strawa i  Renatę Bukolt słuchaliśmy  pięknych  wierszy  i piosenek  o kobietach.

Pan Starosta i Pan Burmistrz  złożyli naszym Paniom życzenia z okazji ich święta oraz obdarowali  je kwiatami. Życzenia przeplatane były wierszami i opowiadaniami  o ciekawych kobie- tach , które  odgrywały znaczącą  rolę  w naszym rejonie w ubiegłym wieku i wcześniej. Pan Jan  Kowalczyk  opowiedział  o kobietach z rodu Komierowskich a Pan Andruszkiewicz  o Anieli hrabinie Potulickiej – o kobietach , które niosły oświatę ,postęp i kulturę w naszej okolicy.

Na spotkaniu prym  wiedli Panowie Jan Kowalczyk i Jan Tyx , którzy  jak  z rękawa ‘’ sypali” wierszykami i anegdotami dobranymi do okoliczności wieczoru. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze .Wszystkim smakował  wyśmienity obiad przygotowany przez  Panie w kuchni  Restauracja SŁONECZNA i podawany  z gracją  przez  Panie kelnerki na pięknie przystrojone stoły. Pod koniec  obiadu  wjechał  smakowity tort , który był dobranym akcentem do kawy  i uroczystości. Wszyscy uczestnicy wieczoru i Goście byli zadowoleni z przemiłej atmosfery spotkania , które było jednocześnie  okazją  aby porozmawiać o  nowinkach.

Pod koniec  spotkania  Pan Andruszkiewicz  przedstawił członkom Sekcji Emerytów i Rencistów  plan  wycieczek w 2018 roku.    

Jerzy Andruszkiewicz