BUDŻET OBYWATELSKI W GMINIE SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE NA 2018 ROK

W Gminie Sępólno Krajeńskie zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Gminy konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok.

Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi łącznie  200 000 zł w tym:

  •  100 000 zł na teren miasta;
  •  100 000 zł na teren wiejski.


           Konsultacje będą przeprowadzane dwuetapowo. W pierwszym etapie mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat będą mieli możliwość zgłaszania propozycji zadań należących do kompetencji gminy, do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W drugim etapie spośród zgłoszonych, zweryfikowanych propozycji wyłonione zostaną przez mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat  w głosowaniu jawnym zadania proponowane do realizacji w 2018 roku.

Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji określony został w uchwale Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim nr XXXIII/253/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.            

Zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego oraz głosowanie mogą być dokonywane wyłącznie na drukach ustalonych w/w uchwałą Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
            Szczegółową informację w powyższym zakresie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. ul. T. Kościuszki 11 u Skarbnika Gminy lub Sekretarza Gminy, telefonicznie pod nr 52 3894210. Informacja wraz z odpowiednimi drukami dostępna jest także na stronie internetowej Gminy: www.gmina-sepolno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy: www.bip.gmina-sepolno.pl.

Harmonogram konsultacji

1.

Akcja informacyjna dotycząca konsultacji

od 20 lipca do 27 lipca 2017r.

 

2.

Składanie przez mieszkańców wniosków z propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2018r.

od 28 lipca do 31 sierpnia 2017r.

3.

Weryfikacja wniosków złożonych przez mieszkańców

od 1 września do 8  września 2017r.

4.

Głosowanie nad propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2018r.

od 12 września do 30 września 2017r.

Wzór wniosku.
Uchwała nr XXXIII/253/2017.