Budżet 2019

Na podstawie § 1 ust. 1 lit. a uchwały Nr L/353/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie

oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2019 rok. W związku z powyższym wnioski budżetowe na 2019 rok należy składać do 28 września 2018r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 10).

Wnioski powinny określać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie celowości, wysokość nakładów, źródła finansowania w tym udział własny wnioskodawcy. 

Wnioski budżetowe złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Sposób załatwienia wniosku budżetowego nie wymaga udzielenia odpowiedzi pisemnej i nie stanowi podstawy do obowiązkowego ujęcia w projekcie budżetu.

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego

Waldemar Stupałkowski