Budżet Obywatelski 2019 - można głosować !

Mieszkańcy Gminy Sępólno Krajeńskie mogą głosować nad propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy na 2019 rok.

Głosowanie, odbywa się poprzez dostarczenie w terminie od 13 września do 28 września 2018r. wypełnionej ankiety do głosowania (nie trzeba załączać klauzuli informacyjnej) do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłanie w tym terminie pocztą na adres Urzędu Miejskiego - decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje dotyczące zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim - Referacie Finansowym w godzinach pracy urzędu, nr tel.         (52) 389 42 04, (52) 389 42 30

Pierwsza i druga strona ankiety muszą być wydrukowane na jednej kartce.

Wzór ankiety, którą można pobrać do głosownia