Wynik konsultacji wieloletniego programu

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2018 z dnia 17 lipca 2018 r. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

oraz z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie przyjęcia „Sępoleńskiej Karty Współpracy” – Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch niżej wymienionych formach:


1)    przesyłania uwag i opinii o konsultowanym akcie prawa na formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu, na adres: Urząd Miejski ul.  T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie lub elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie od 25 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r.
2)    spotkania konsultacyjnego z członkami Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim 23 lipca 2018 r.

Projekt konsultowanego aktu prawa został umieszczony:


1)    na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim;
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;
3)    na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie

oraz rozesłany na adresy mailowe i do siedzib stowarzyszeń działających na terenie gminy Sępólno Krajeńskie.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie oraz członkowie Sępoleńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz z uwagami od podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach.

Podczas spotkania konsultacyjnego z Sępoleńską Radą Działalności Pożytku Publicznego nikt z uczestników nie wniósł żadnych uwag i nie zaproponował zmian w treści przygotowanego projektu. Została również wydana przez Sępoleńską Radę Działalności Pożytku Publicznego pozytywna opinia na temat przygotowanego dokumentu.