POWOŁANIE RADY GOSPODARCZEJ

Gmina Sępólno Krajeńskie, informuje, iż zamierza powołać Radę Gospodarczą działającą przy Burmistrzu Sępólna Krajeńskiego celem sprawowania funkcji opiniodawczo - doradczych w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym gminy.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur przez przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji samorządu gospodarczego, przedstawicieli środowiska naukowego i organizacji pracodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowej, których celem jest rozwój przedsiębiorczości.


Zgłoszenia należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępolno Krajeńskie pokój 10.

UWAGA !!!

Termin został wydłużony do  28 lutego 2019r.

Załączniki: