ROZPOCZYNAJĄ SIĘ ZEBRANIA SAMORZĄDOWE

Cykl zebrań wiejskich i osiedlowych rozpoczyna się w Gminie Sępólno Krajeńskie. Przez najbliższe dwa miesiące spotkania takie będą zwoływane kolejno w każdym sołectwie i samorządzie osiedlowym.

Dzisiaj (8.02) pierwsze, odbędzie się w Piasecznie o godzinie 18.00.

W Gminie Sępólno Krajeńskie funkcjonuje aż 26 jednostek pomocniczych. To 24 sołectwa i 2 samorządy osiedlowe. „Zebrania to nie tylko czas sprawozdań z działalności rad sołeckich i rad osiedli. To okazja do bezpośredniego spotkania się z władzami samorządowymi. To również czas na wysłuchanie problemów z jakimi borykają się mieszkańcy. Podczas takich spotkań przedstawiane są także plany samorządu na rok, który jest przed nami” – mówi Waldemar Stupałkowski, Burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

W tym roku kończą się kadencje sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Zebrania będą zatem okazją do przeprowadzenia kolejnych wyborów. Wstęp na spotkania samorządowe jest otwarty dla wszystkich mieszkańców.

Szczegółowy harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim: https://www.gmina-sepolno.pl/index.php/2474-harmonogram-zebran

Nota prawna:
Gmina Sępólno Krajeńskie jako właściciel praw autorskich, udziela zgody na nieodpłatne wykorzystanie i publikację tekstów, fotografii i plików dźwiękowych dostępnych na naszej stronie internetowej. Licencja obejmuje wykorzystanie treści i plików w całości lub we fragmentach.