Zebranie Wiejskie w Piasecznie

Zebranie Wiejskie w Piasecznie odbyło się 08 lutego 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Piasecznie pod przewodnictwem Waldemara Stupałkowskiego Burmistrza Sępólna Krajeńskiego.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Piaseczno oraz zaproszeni goście to jest:

 • Starosta sępoleński - Jarosław Tadych;
 • Przewodniczący Rady Powiatu – Marek Chart;
 • Przewodniczący Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.- Franciszek Lesiński;
 • W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej- Anna Miczko;
 • Radny Rady Miejskiej- Zdzisław Szwarc;
 • Radny Rady Miejskiej- Antoni Dolny;
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr2 - Stanisław Gustyn;
 • Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim dzielnicowy Marek Stachowicz;
 • Prezes Zakładu Transportu i Usług-Grzegorz Gliński
 • Sekretarz Gminy Dariusz Wojtania i pracownicy Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.

Na zebraniu wiejskim Sołtys wsi przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności i działalności Rady Sołeckiej w kadencji 2015-2019 oraz sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za 2018 rok, sprawozdania te zostały przyjęte przez mieszkańców Sołectwa większością głosów.

W dalszej części zebrania zostały przeprowadzone tajne wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
Sołtysem Sołectwa Piaseczno na kadencję 2019-2023 został wybrany  Pan Kazimierz Rakowski.

Skład Rady Sołeckiej przedstawia się następująco:

 1. Gustyn Piotr
 2. Jasiek Janusz
 3. Kalla Beata
 4. Kitza Kinga
 5. Lipiński Leszek
 6. Rakowski Adrian
 7. Urban Marcin

Główne wnioski przedstawione przez mieszkańców Sołectwa Piaseczno to:

 1. Rozbórka budynku w PGR Piaseczno, który grozi zawaleniem i stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci.
 2. Prawidłowe wykonywanie usług przez Gminną Spółkę Wodną, czyszczenie rowów i przepustów.
 3. Budowa odcinka drogi w centrum wsi Piaseczno.
 4. Remont drogi do Piaseczno Wybudowanie.
 5. Budowa placu zabaw dla dzieci w Piasecznie Bloki.
 6. Budowa obwodnicy.

Po przedstawieniu wniosków mieszkańców Burmistrz zakończył zebranie wiejskie w Sołectwie Piaseczno.