Zarząd Osiedla nr 1 zaprasza mieszkańców

na zebranie dotyczące zmian w budżecie.


Zarząd Osiedla nr 1

zaprasza mieszkańców

na zebranie dotyczące zmian w budżecie
na rok 2017
oraz projektu budżetu na rok 2018,

które odbędzie się

05.09.2017 r. (wtorek) o godz. 1800

w Szkole Podstawowej nr 1
ul. Wojska Polskiego 34

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1
Mariola Mosiądz - Śmigiel