Pomoc ZUS po nawałnicach

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS

w poszczególnych powiatach i gminach osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do  zyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy.

Osoby poszkodowane w skutkach nawałnicami będą miały bezpośredni dostęp do niezbędnej wiedzy na temat przysługujących im praw w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz możliwość złożenia odpowiedniego wniosku. Będą miały oni możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty lub nawet o ich umorzenie.

RÓWNIEŻ ZGODNIE Z OTRZYMANĄ INFORMACJĄ WYNIKA, ŻE OSOBY POSZKODOWANE MOGĄ LICZYĆ RÓWNIEŻ NA POMOC ZUS W SYTUACJACH, W KTÓRYCH POSZKODOWANY ZGŁOSI ZAGINIĘCIE, ZNISZCZENIE ŚWIADECTW PRACY, ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI OSIĄGANEGO WYNAGRODZENIA LUB INNYCH DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ROZPATRZENIA PRAWA LUB USTALENIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA.

WIĘCEJ NA TEMAT POMOCY ZUS PO NAWAŁNICACH MOŻNA ZNALEŹĆ POD PONIŻSZYM LINKIEM:

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-zus-po-nawalnicach/1105610