Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SĘPÓLNIE KRAJ.

-Wynajem lokalu biurowo-usługowo-produkcyjnego

Wynajem lokalu biurowo-usługowo-produkcyjnego w budynku

Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego informuje o możliwości wynajmu lokalu biurowo-usługowo-produkcyjnego w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim

W budynku przy ul. Przemysłowej 7A w Sępólnie Krajeńskim jest możliwość wynajęcia:

  • Lokalu biurowo-usługowo-produkcyjny o powierzchni 111,60 m2

Ponadto cały budynek Inkubatora wyposażony jest w monitoring, alarm, windę, aneksy kuchenne, toalety dla osób niepełnosprawnych a także posiada dogodny dojazd i parking.

Czynsz z tytułu najmu na preferencyjnych warunkach wynosi:

  • powierzchnia lokalu biurowo-usługowo-produkcyjnego - 6 zł netto za 1 m2 wraz wodą i odprowadzaniem ścieków, wywóz odpadów stałych, zarządzanie systemem alarmowym, monitoring budynku oraz monitorowanie grupy interwencyjnej, sprzątanie części wspólnych, Internet, udział w podatku od nieruchomości ( z wyjątkiem energii elektrycznej)

O przyjęcie do Inkubatora mogą ubiegać się:

  1. podmioty zamierzające podjąć działalność gospodarczą.
  2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednak nie dłużej niż 5 lat, z zastrzeżeniem, iż preferowane będą podmioty działające nie dłużej niż 1 rok,
  3. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dłużej niż 5 lat pod warunkiem zatrudnienia min. 1 osoby zarejestrowanej jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sępólnie Krajeńskim i utrzymanie tego miejsca pracy przez okres trwania umowy,
  4. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dłużej niż 5 lat, z zastrzeżeniem, iż czynsz z tytułu najmu pobierany będzie po stawkach bazowych –12 zł netto za 1 m2.

Realizując cele projektu preferowane będą podmioty prowadzące działalność gospodarczą od 1 grudnia 2015 roku.

Okres funkcjonowania Podmiotu w Inkubatorze

  1. Pomoc Inkubatora dla podmiotu trwać będzie do czasu jego wyinkubowania, nie dłużej jednak niż przez okres 4-ch lat, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 2.
  2. Okres funkcjonowania podmiotu w Inkubatorze może zostać przedłużony, jeżeli podmiot znacząco przyczynia się do realizacji celów Inkubatora, lub pozostaje wolna powierzchnia lokalu użytkowego i brak jest chętnych do wejścia do Inkubatora.
  3. W przypadku, gdy okres umowy najmu dla wyinkubowanego podmiotu zostanie przedłużony ponad 4 lata, czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego będzie naliczany zgodnie ze stawką bazową obowiązującą w danym czasie w Cenniku Inkubatora.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim pok. Nr 10.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 0 52 389 42 51

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech