Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

„Razem dla siebie-razem dla innych” raliazacja zadania przez Klub Abstynenta "Jantar"

jantar logo1

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Jantar" w związku z otrzymanymi środkami finansowymi realizuje zadanie publiczne w 2020 r. pod nazwą „Razem dla siebie-razem dla innych”, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj. rozwiązywania problemów alkoholowych osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci  i młodzieży.

1

Stowarzyszenie w ramach zadania prowadzi  Klub Abstynenta - punkt konsultacyjny przy ul Szkolnej w Sępólnie Krajeńskim czynny 3 razy w tygodniu (worek, czwartek i sobota)  po 2 godziny. W tym miejscu trzeźwy alkoholik w ramach pełnionych dyżurów udziela informacji telefonicznie i osobiście na temat choroby alkoholowej, miejscu i dostępnych formach leczenia uzależnień oraz terapeutach i godzinach ich pracy w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Jantar.

Do klubu mogą zgłaszać się  mieszkańcy gminy,  praktycznie każda osoba, która szuka pomocy i chce podjąć leczenie.

Organizuje  spotkania mityngowe grupy Anonimowych Alkoholików „Ania” w Sępólnie Krajeńskim. W cotygodniowych czwartkowych mityngach trzeźwościowych uczestniczą osoby, które są uzależnione od alkoholu i nie chcą pić. Potrzeba organizacji takich cyklicznych spotkań wynika z konieczności kontynuacji odbytych terapii w celu utrzymania trwałej abstynencji. Uczestnicy spotkań to pacjenci Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ „Jantar” w Sępólnie Krajeńskim, osoby po zakończonych terapiach na zamkniętych Oddziałach Odwykowych lub w trakcie uczestnictwa w terapii. W większości są to członkowie Stowarzyszenia ale nie tylko gdyż na mityngi do Sępólna przyjeżdżają również trzeźwi alkoholicy z sąsiednich miast i gmin tj. Tucholi, Gostycyna, Więcborka, Chojnic i Nakła. W trakcie spotkań grupa trzeźwych alkoholików wymienia się swoimi doświadczeniami, pomagając w ten sposób sobie nawzajem w utrzymaniu trzeźwości.

Organizuje spotkania profilaktyczne z młodzieżą szkolną z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie. Warsztat terapeutyczny prowadzony jest przez specjalistę leczenia uzależnień podczas którego uczniowie w pigułce otrzymują wiedzę na temat rozpoznania, możliwości leczenia i negatywnych skutków dla zdrowia jakie wywołuje zażywanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych.

wawrzyniec3

 

Zadanie publiczne pod tytułem: „Razem dla siebie - razem dla innych” realizowane przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „JANTAR” jest współfinansowane przez Gminę Sępólno Krajeńskie

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech