Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Konsultacje - Strategia Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030” Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zaprasza na spotkanie online, które odbędzie się w dniu 10 maja 2021r. o godzinie 17:00

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MzgzNTAtYzcxZS00MjY0LWI1MDItZDRjM2NlNjUwYzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a89189d8-f988-4a1b-a6ac-01dfe5e025c0%22%2c%22Oid%22%3a%220d2a1ae5-7958-4830-a926-19a45497abbc%22%7d

 

 

  Kliknij aby odsłuchać W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi treści projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2021-2030” Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zaprasza na spotkanie online, które odbędzie się w dniu 10 maja 2021r. o godzinie 17:00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY5MzgzNTAtYzcxZS00MjY0LWI1MDItZDRjM2NlNjUwYzYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a89189d8-f988-4a1b-a6ac-01dfe5e025c0%22%2c%22Oid%22%3a%220d2a1ae5-7958-4830-a926-19a45497abbc%22%7d     Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech