Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Można zgłaszać kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca

Można zgłaszać kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca 

– Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.

Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie została ustanowiona uchwałą Nr XXI/197/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004r.  Nagrodę stanowi łącznie statuetka Świętego Wawrzyńca oraz dyplom.
Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za podejmowane starania i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju, promocji, dobra Gminy Sępólno Krajeńskie.
Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają:

  1. grupa co najmniej 8 radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim;
  2. statutowy organ wykonawczy stowarzyszenia działającego zgodnie z przepisami prawa na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie;
  3. grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy.

Każdy z wyżej wymienionych wnioskodawców może złożyć tylko 1 wniosek w danym roku.

Zgłoszenia kandydata dokonuje się wyłącznie na druku określonym zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 maja 2021 r.  w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów  w 2021 r. do nagrody honorowej pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.docx wzór wniosku do pobrania / pdfwzór wniosku do pobrania

Wyboru laureata nagrody dokonuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  oraz wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie  Krajeńskim.

Przyznana nagroda wręczona będzie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim podczas uroczystej sesji, która odbędzie się 10 sierpnia br.

W związku z przedstawionymi powyżej informacjami zwracam się o rozważenie kandydatur oraz składanie stosownych wniosków w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie lub do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu wejścia bocznego do Urzędu Miejskiego od strony Centrum Medycznego Spamed albo przy pomocy operatora pocztowego lub przesłanie elektronicznie skanu wniosku - w terminie od dnia 11 maja do 2 czerwca 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - decyduje data wpływu wniosku. W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną należy następnie dostarczyć jego oryginał do Urzędu Miejskiego z zachowaniem w/w terminu.

 

    Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
    Waldemar Stupałkowski

 

  Kliknij aby odsłuchać Można zgłaszać kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca  – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”. Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie została ustanowiona uchwałą Nr XXI/197/04 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2004r.  Nagrodę stanowi łącznie statuetka Świętego Wawrzyńca oraz dyplom. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym za podejmowane starania i działania oraz osiągnięcia mające szczególne znaczenie dla rozwoju, promocji, dobra Gminy Sępólno Krajeńskie. Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody mają: grupa co najmniej 8 radnych Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim; statutowy organ wykonawczy stowarzyszenia działającego zgodnie z przepisami prawa na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie; grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie ujętych w stałym rejestrze wyborców Gminy. Każdy z wyżej wymienionych wnioskodawców może złożyć tylko 1 wniosek w danym roku. Zgłoszenia kandydata dokonuje się wyłącznie na druku określonym zarządzeniem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 maja 2021 r.  w sprawie ustalenia wzoru wniosku, terminów zgłaszania kandydatów  w 2021 r. do nagrody honorowej pod nazwą „Nagroda Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”. wzór wniosku do pobrania / wzór wniosku do pobrania Wyboru laureata nagrody dokonuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  oraz wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie  Krajeńskim. Przyznana nagroda wręczona będzie przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim podczas uroczystej sesji, która odbędzie się 10 sierpnia br. W związku z przedstawionymi powyżej informacjami zwracam się o rozważenie kandydatur oraz składanie stosownych wniosków w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie lub do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu wejścia bocznego do Urzędu Miejskiego od strony Centrum Medycznego Spamed albo przy pomocy operatora pocztowego lub przesłanie elektronicznie skanu wniosku - w terminie od dnia 11 maja do 2 czerwca 2021 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) - decyduje data wpływu wniosku. W przypadku przesłania wniosku drogą elektroniczną należy następnie dostarczyć jego oryginał do Urzędu Miejskiego z zachowaniem w/w terminu.       Burmistrz Sępólna Krajeńskiego     Waldemar Stupałkowski   Powered By GSpeech

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech