Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW ORAZ INFORMACJA O SZKOLENIU

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 Przechwytywanie

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Konkurs nr 1/2021

Termin składania wniosków: 21/06/2021 – 05/07/2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (zalecane złożenie w 2 egzemplarzach) oraz zaleca się dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.)

Limit środków w ramach naboru: 162 501,69 €  

(650 006,76 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €)

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych)

Maksymalny poziom dofinansowania:
jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
pozostałe uprawnione podmioty – nie wyższy niż  80% kosztów kwalifikowalnych

Pełna wersja ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej:
• www.naszakrajna.org

Szczegółowe informacje udzielane są  w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA
Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:

531 089 577 lub 884 001 997

SZKOLENIE DLA OSÓB/INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU

W RAMACH KONKURSU NR 1/2021.Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej „

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej".


Szkolenie odbędzie się 18 CZERWCA 2021 r. o godzinie 10.00  w siedzibie LGD,

  1. Jeziorna6,Sępólno Krajeńskie, I piętro Centrum Aktywności Społecznej.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu

w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj.
Kontakt do nas:
telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu

premiowany jest przyznaniem punktów!

 

  Kliknij aby odsłuchać „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach: poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” Konkurs nr 1/2021 Termin składania wniosków: 21/06/2021 – 05/07/2021 r. Miejsce składania wniosków: Stowarzyszenie NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, 89-400 Sępólno Krajeńskie. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.30 Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (zalecane złożenie w 2 egzemplarzach) oraz zaleca się dołączenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych. Forma wsparcia: refundacja Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz 664 z późn. zm.) Limit środków w ramach naboru: 162 501,69 €   (650 006,76 PLN - prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł  = 1 €) Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł (nie dotyczy jednostki sektora finansów publicznych) Maksymalny poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych – nie wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe uprawnione podmioty – nie wyższy niż  80% kosztów kwalifikowalnych Pełna wersja ogłoszenia o naborze wniosków wraz z załącznikami, Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia NASZA KRAJNA oraz na stronie internetowej: • www.naszakrajna.org Szczegółowe informacje udzielane są  w Biurze Stowarzyszenie NASZA KRAJNA Pytania należy kierować na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById(cloakd17da0072ca1fd9a782d132fa9682131).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addyd17da0072ca1fd9a782d132fa9682131 = biuro + @; addyd17da0072ca1fd9a782d132fa9682131 = addyd17da0072ca1fd9a782d132fa9682131 + naszakrajna + . + org; var addy_textd17da0072ca1fd9a782d132fa9682131 = biuro + @ + naszakrajna + . + org;document.getElementById(cloakd17da0072ca1fd9a782d132fa9682131).innerHTML += +addy_textd17da0072ca1fd9a782d132fa9682131+; lub telefonicznie: 531 089 577 lub 884 001 997 SZKOLENIE DLA OSÓB/INSTYTUCJI ZAINTERESOWANYCH ZŁOŻENIEM WNIOSKU W RAMACH KONKURSU NR 1/2021. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie pt. „Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej „ Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Szkolenie odbędzie się 18 CZERWCA 2021 r. o godzinie 10.00  w siedzibie LGD, Jeziorna6,Sępólno Krajeńskie, I piętro Centrum Aktywności Społecznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA, ul. Jeziorna 6, Sępólno Kraj. Kontakt do nas: telefony nr: 531 089 577, 884 001 997 poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById(cloake792c6b0d605c4950fb680ee120814f8).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addye792c6b0d605c4950fb680ee120814f8 = biuro + @; addye792c6b0d605c4950fb680ee120814f8 = addye792c6b0d605c4950fb680ee120814f8 + naszakrajna + . + org; var addy_texte792c6b0d605c4950fb680ee120814f8 = biuro + @ + naszakrajna + . + org;document.getElementById(cloake792c6b0d605c4950fb680ee120814f8).innerHTML += +addy_texte792c6b0d605c4950fb680ee120814f8+; . Zgodnie z kryteriami oceny wyboru wniosków do dofinansowania, udział w szkoleniu premiowany jest przyznaniem punktów!   Powered By GSpeech

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech