Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

LGD - Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu:

KONKURS NR 4/2021,  KONKURS NR 5/2021

Cel ogólny:

Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego

Cel szczegółowy:

LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie

Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,             w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

 f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Wysokość maksymalna grantu wynosi  50.000,00 zł.

KONKURS NR 3/2021

Cel ogólny:

Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy

Cel szczegółowy:

LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie:

Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru

Typ 1.  Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru:

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Wysokość maksymalna grantu wynosi  150.000,00 zł.

Termin, od którego można składać wnioski –  18.10.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Grupą docelową, w ramach ogłaszanych naborów, są:

1.    Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:

- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

2.    Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (konkurs nr 3 i 5)

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków  kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja konkursowa opublikowana jest na naszej stronie internetowej www.naszakrajna.org w zakładce KONKURSY.

Zapraszamy do biura na konsultacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosków.

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA

ul. Jeziorna 6

89-400 Sępólno Krajeńskie

Tel. 531 089 577

biuro^naszakrajna.org

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA

SZKOLENIE W RAMACH Konkursów nr 3/2021, 4/2021, 5/2021Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szkolenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r.
w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6,
II piętro, sala konferencyjna o godzinie 10.00.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

  Kliknij aby odsłuchać „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ogłosiła KONKURSY w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu: KONKURS NR 4/2021,  KONKURS NR 5/2021 Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego Cel szczegółowy: LSR: Pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie: Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie Typ 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,             w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:  c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),  f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Wysokość maksymalna grantu wynosi  50.000,00 zł. KONKURS NR 3/2021 Cel ogólny: Zwiększenie atrakcyjności lokalnego rynku pracy Cel szczegółowy: LSR: Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców obszaru SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcia i typy projektu na jakie można uzyskać wsparcie: Przedsięwzięcie/typ projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru Typ 1.  Aktywizacja zawodowa mieszkańców obszaru: e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne. Wysokość maksymalna grantu wynosi  150.000,00 zł. Termin, od którego można składać wnioski –  18.10.2021 r. Termin, do którego można składać wnioski – 02.11.2021 r. Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: - wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). Grupą docelową, w ramach ogłaszanych naborów, są: 1.    Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów: - wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju; 2.    Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze (konkurs nr 3 i 5) Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków  kwalifikowalnych na poziomie projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem. Szczegółowe informacje oraz cała dokumentacja konkursowa opublikowana jest na naszej stronie internetowej www.naszakrajna.org w zakładce KONKURSY. Zapraszamy do biura na konsultacje oraz pomoc w przygotowaniu wniosków. Stowarzyszenie NASZA KRAJNA ul. Jeziorna 6 89-400 Sępólno Krajeńskie Tel. 531 089 577 biuro^naszakrajna.org               UWAGA SZKOLENIE W RAMACH Konkursów nr 3/2021, 4/2021, 5/2021 Stowarzyszenie NASZA KRAJNA organizuje szkolenie w ramach projektu „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie NASZA KRAJNA” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Podczas szkolenia będziemy informować o warunkach i zasadach ubiegania się o granty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Szkolenie odbędzie się dnia 12 października 2021 r. w Sępólnie Krajeńskim ul. Jeziorna 6, II piętro, sala konferencyjna o godzinie 10.00. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu w biurze LGD Stowarzyszenia NASZA KRAJNA. Kontakt telefon nr: 531 089 577 lub 884 001 997 poczta elektroniczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. document.getElementById(cloak6207a2e74941f9030a1fc45c7409c6ec).innerHTML = ; var prefix = ma + il + to; var path = hr + ef + =; var addy6207a2e74941f9030a1fc45c7409c6ec = biuro + @; addy6207a2e74941f9030a1fc45c7409c6ec = addy6207a2e74941f9030a1fc45c7409c6ec + naszakrajna + . + org; var addy_text6207a2e74941f9030a1fc45c7409c6ec = biuro + @ + naszakrajna + . + org;document.getElementById(cloak6207a2e74941f9030a1fc45c7409c6ec).innerHTML += +addy_text6207a2e74941f9030a1fc45c7409c6ec+;     Powered By GSpeech

 

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech