Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Aktualizacja Informacja do szkół - „Granty PPGR”

Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiło nabór wniosków na pozyskanie grantu w ramach Cyfrowej Gminy - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Gminy mogą aplikować o środki na zakup:

  1. nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

  2. ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego;

  3. usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Jednym z kryterium umożliwiającym ubieganie się o środki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkół oraz oświadczeń uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność dotyczących udziału w projekcie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o weryfikację możliwości ubiegania się o dofinansowanie poprzez zapoznanie się z treścią załączonych oświadczeń oraz w przypadku spełnienia łącznie warunków ujętych w punkcie 2 oświadczeń, uzupełnienie danych i przekazanie dokumentów osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim - pokój nr 9 , ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie w godzinach pracy urzędu.

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków, zwracamy się z prośbą o przedłożenie kompletnych oświadczeń w terminie do dnia 21.10.2021r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 389 42 52. Osobą do kontaktu jest Pani Marzena Stoltmann

Aktualizacja oświadczeń

Informujemy, iż w przypadku przedłożenia oświadczeń na uprzednich wzorach nie ma konieczności dokonywania ich wymiany.

Załączniki:

 

 

Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie funkcjonowały PPGR w poniższych obrębach (informacja przekazana przez KOWR OT Bydgoszcz):

 

tabela

  Kliknij aby odsłuchać Centrum Projektów Cyfrowa Polska ogłosiło nabór wniosków na pozyskanie grantu w ramach Cyfrowej Gminy - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Gminy mogą aplikować o środki na zakup: nowego sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w wyjątkowych przypadkach możliwy jest zakup komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu); ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego; usługi zapewniającej dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu. Jednym z kryterium umożliwiającym ubieganie się o środki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do szkół oraz oświadczeń uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność dotyczących udziału w projekcie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o weryfikację możliwości ubiegania się o dofinansowanie poprzez zapoznanie się z treścią załączonych oświadczeń oraz w przypadku spełnienia łącznie warunków ujętych w punkcie 2 oświadczeń, uzupełnienie danych i przekazanie dokumentów osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim - pokój nr 9 , ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na krótki termin naboru wniosków, zwracamy się z prośbą o przedłożenie kompletnych oświadczeń w terminie do dnia 21.10.2021r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 389 42 52. Osobą do kontaktu jest Pani Marzena Stoltmann Aktualizacja oświadczeń Informujemy, iż w przypadku przedłożenia oświadczeń na uprzednich wzorach nie ma konieczności dokonywania ich wymiany. Załączniki: Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego Załącznik nr 1 do oświadczenia: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność Oświadczenie o braku możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu Oświadczenie dotyczące niepełnosprawności     Na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie funkcjonowały PPGR w poniższych obrębach (informacja przekazana przez KOWR OT Bydgoszcz):   Powered By GSpeech

 

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech