Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie   Kliknij aby odsłuchać Witaj na Gmina Sępólno Krajeńskie Powered By GSpeech

Uwaga!! Informacja „Granty PPGR”

Szanowni Państwo, Gmina Sępólno Krajeńskie w dniu 5 listopada 2021 r. złożyła wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu.

Instytucja wdrażająca nałożyła na Gminę Sępólno Krajeńskie obowiązek wypełnienia dodatkowych załączników dotyczących weryfikacji informacji zawartych we wniosku oraz złożonych oświadczeń o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Gmina Sępólno Krajeńskie wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie informacji w zakresie zatrudnienia w Państwowych Gospodarstwach Rolnych osób wskazanych w przedłożonych przez Państwa oświadczeniach. Jednocześnie z informacji uzyskanych z KOWR, z uwagi na bardzo dużą liczbę przesłanych wniosków, nie ma gwarancji uzyskania odpowiedzi z KOWR w terminie uzupełnienia wniosku.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedkładanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021r. dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR krewnego w linii prostej (rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) – weryfikacja poprzez: kserokopia umowy o pracę, kserokopia zaświadczenia z ZUS,  świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR lub inny dokument, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR.

Dokument należy przedłożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim - pokój nr 9 , ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie w godzinach pracy urzędu.

Przedmiotowe dokumenty prosimy dostarczać w formie kopii opatrzonej zapisem oraz uzupełnionej o informację, kto składał oświadczenie i jakiej osoby dotyczy.

Potwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

……………………………………….

     (miejscowość i data)

…………………………………………

             (podpis)

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze ogłoszenie nie dotyczy osób, które wcześniej złożyły w/w dokumenty w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.

 

  Kliknij aby odsłuchać Szanowni Państwo, Gmina Sępólno Krajeńskie w dniu 5 listopada 2021 r. złożyła wniosek w ramach konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, zgodnie z regulaminem oraz wytycznymi organizatora konkursu. Instytucja wdrażająca nałożyła na Gminę Sępólno Krajeńskie obowiązek wypełnienia dodatkowych załączników dotyczących weryfikacji informacji zawartych we wniosku oraz złożonych oświadczeń o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Gmina Sępólno Krajeńskie wystąpiła do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie informacji w zakresie zatrudnienia w Państwowych Gospodarstwach Rolnych osób wskazanych w przedłożonych przez Państwa oświadczeniach. Jednocześnie z informacji uzyskanych z KOWR, z uwagi na bardzo dużą liczbę przesłanych wniosków, nie ma gwarancji uzyskania odpowiedzi z KOWR w terminie uzupełnienia wniosku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedkładanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2021r. dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR krewnego w linii prostej (rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) – weryfikacja poprzez: kserokopia umowy o pracę, kserokopia zaświadczenia z ZUS,  świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR lub inny dokument, informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR. Dokument należy przedłożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim - pokój nr 9 , ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie w godzinach pracy urzędu. Przedmiotowe dokumenty prosimy dostarczać w formie kopii opatrzonej zapisem oraz uzupełnionej o informację, kto składał oświadczenie i jakiej osoby dotyczy. Potwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem ……………………………………….      (miejscowość i data) …………………………………………              (podpis) Jednocześnie informujemy, iż niniejsze ogłoszenie nie dotyczy osób, które wcześniej złożyły w/w dokumenty w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim.   Powered By GSpeech

 

 

Kliknij aby odsłuchać Powered By GSpeech