Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Rozalii i Jana Kloska

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński

W sobotę, 11 listopada br. odbył się jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Rozalii i Jana Kloska. 50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego, czyli Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Sępólna Krajeńskiego Waldemar Stupałkowski. Szanownym Jubilatom wręczono listy gratulacyjne, upominki, kwiaty. W tym wyjątkowym wydarzeniu Małżonkom towarzyszyła licznie zebrana rodzina.