Nawałnica - informacje

Komunikat Enea Operator

dotyczący bonifikaty dla Klientów za przekroczenie dopuszczalnego czasu przerwy w dostawie energii elektrycznej