Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia dla Gminy Sępólno Krajeńskie.

 

Lp.

Rok

Nazwa nagrody/wyróżnienia/
tytułu/medalu

Za co przyznano

Komu przyznano

1.

 2005

 Wyróżnienie Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Konkursie o Nagrody Programu Czysty Biznes

 Wyróżnienie w kategorii „Dbałość  o środowisko naturalne oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej”

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

2.

2005

Wyróżnienie Ministerstwa Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

w zakresie „Dobrych praktyk w zakresie strategii zmian systemowych w zarządzaniu w sektorze edukacji na szczeblu gminy”.

Gmina Sępólno Krajeńskie

3.

 2007

Gazele Biznesu - pisma Puls Biznesu

Gazele Biznesu za rozwój firmy i dodatnie wyniki finansowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

4.

2007

Finalista konkursu  Związku Miast Polskich „Samorządowy Lider Zarządzania 2007” – dziedzina Oświata

grupa miast małych i średnich. Umieszczenie w ogólnopolskiej publikacji „Baza dobrych praktyk” za rozwiązania zarządcze w dziedzinie edukacji funkcjonujące w Gminie Sępólno Krajeńskie

 

Gmina Sępólno Krajeńskie

5.

2007

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , minister Kazimierz Michał Ujazdowski

Odznaka honorowa ZA ZASŁUGI DLA KULTURY  POLSKIEJ

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Kajeńskim

6.

 2008

 Gazele Biznesu - pisma Puls Biznesu

Gazele Biznesu za rozwój firmy i dodatnie wyniki finansowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

7.

2008/2009

Wyróżnienie Związku Miast Polskich w Poznaniu

zaproszenie Gminy Sępólno Krajeńskie wystosowane przez Związek Miast Polskich w Poznaniu do udziału w ogólnopolskiej „Grupie Wymiany Doświadczeń - Oświata”

Gmina Sępólno Krajeńskie

8.

2009

II miejsce ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

za realizację projektu „Tydzień Bibliotek”.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

9.

2009

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - tytuł Ambasadora Kampanii  Dzieciństwo Bez Przemocy

za uświadamianie negatywnych konsekwencji  bicia dzieci oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim Kajeńskim

10.

09.2010r.

Złota Kielnia Dwutygodnika budowlanego Profile dla Sępólna Krajeńskiego

za budowę mola z amfiteatrem i kawiarnią

Gmina Sępólno Krajeńskie

11.

2010

Instytut Badawczy Millward Brown – laureat III edycji konkursu Mama w Pracy

za zaangażowanie i podnoszenie standardów pracy młodych mam

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

12.

2010

 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Zielone Szlaki Greenways Certyfikat Bike Friendly

za działania na rzecz ochrony środowiska, ekologii i ekoturystyki

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

13.

2011

Wyróżnienie specjalne „Biblioteka - miejsce aktywne”
Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

14.

2011

Nagroda Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

za film w ramach projektu „Twoje Strony – Mocne Strony”.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

15.

 2011

 Gazele Biznesu - pisma Puls Biznesu

 Gazele Biznesu za rozwój firmy i dodatnie wyniki finansowe

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

16.

2011

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” – gminy do 20 000 mieszkańców, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

17.

2011

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, minister Bogdan Zdrojewski

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA KULTURY  POLSKIEJ

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

18.

2012

Dyrektor Generalny UNICEF Polska 

Tytuł Społecznie Zaangażowanej Placówki Wszystkie kolory świata - za wspieranie inicjatyw ratujących życie dzieci i ich rozwój

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

19.

2013

I miejsce w konkursie dla Partnerstw Lokalnych
Fundacja Volunteerrs of Sport

za projekt „Ruszaj się i odkrywaj świat z biblioteką”.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

20.

2013

Nagroda główna Fundacji LOTTO-„Milion Marzeń”

za konkurs w ramach akcji Milion Przygód z Książką

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

21.

2013

Telewizja Polska Oddział w Szczecinie – tytuł Firmy RÓWNO-WAŻNEJ 

w ramach plebiscytu na wzorowa firmę promującą ideę równych szans  kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

22.

2013

I miejsce w kraju w konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – dziedzina oświata”, w grupie miast małych i średnich, tytuł przyznany przez Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich i Związek Powiatów Polskich

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie zarządzania gminna oświatą

Gmina Sępólno Krajeńskie

23.

2014

I nagroda Fundacji  Forum  Obywatelskiego Rozwoju  oraz Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
w ogólnopolskim konkursie „Wolność-czujesz to”

za najciekawszą relacje z debat  Oksfordzkich

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

24.

2014

I miejsce w kraju, w konkursie o Nagrodę Pary Prezydenckiej pn. „Dobry klimat dla rodziny”, w kategorii „Czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju” – nagroda przyznana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W kategorii Czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju, za rozwiązania w zakresie pomocy społecznej, kultury, oświaty, sportu i rekreacji

Gmina Sępólno Krajeńskie

25.

2014

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” – gminy do 20 000 mieszkańców, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

26.

2014

Nagroda specjalna „Primus 2014” przyznana przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej, uzyskanie najwyższej liczby punktów rankingowych wśród wszystkich gmin i powiatów

Gmina Sępólno Krajeńskie

27.

2014

Nagroda specjalna - „Wyróżnienie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego” przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Za znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej, za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego

Gmina Sępólno Krajeńskie

28.

2014

Nagroda Inicjatywa „Razem ‘89” oraz Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego  w ramach konkursu na promocję „Półki Wolności” 

za konkurs „Półki Wolności” zorganizowanego w celu popularyzacji literatury przedstawiającej najnowszą historię Polski i poszerzania wiedzy o polskiej drodze do wolności

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

29.

2014

Centrum Promocji Miast i Regionów w Słupsku 

nominacja w ogólnopolskim konkursie KOGUTY za całokształt działań promocyjnych  realizowanych w sposób nieszablonowy o nowatorski (jako jedyni z pięciu  miast w Polsce).

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

30.

2014

Europejski Rejestr Renomowanych

 Euro-Renoma za  wysoki poziomu swojej działalności oraz zwiększanie zaufania swoich klientów

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

31.

2014

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Senat RP

tytuł Samorządowy Lider Zarządzania. Samorząd  jako pracodawca za rozwiązania organizacyjne sprzyjające kształtowaniu  dobrych relacji międzyludzkich i motywującej atmosfery pracy w instytucjach samorządowych

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

32.

2015

Finalista konkursu  „Moja Polska samorządna” Senatu RP Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Za przesłane relacje dokumentacji dotyczącej pierwszych lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

Biblioteka i mieszkańcy gminy Sępólno Krajeńskie

33.

2015

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” – gminy do 20 000 mieszkańców, przyznany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

34.

2015

Wyróżnienie specjalne „Laur 25 – lecia „Złoty Kaganek Wolności” przyznane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Za całokształt działań na rzecz rozwoju oświaty w gminie Sępólno Krajeńskie

Gmina Sępólno Krajeńskie

35.

2015

Wyróżnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dla Gminy Sępólno Krajeńskie. Zaproszenie do zaprezentowania autorskich rozwiązań zarządczych w sępoleńskiej oświacie w cyklu konferencji dla samorządów pn. „Mała szkoła – problem czy szansa?” w Lublinie, Rzeszowie, Warszawie, Olsztynie i Białymstoku

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

36.

10. 2015r.

Wyróżnienie Ministra Środowiska w konkursie

Zielone Miasta – W stronę przyszłości w kategorii Efektywność Energetyczna w Budownictwie za realizację projektu pt.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1

Gmina Sępólno Krajeńskie

37.

2015

Prezydent RP B. Komorowski -  Nagroda Obywatelska

za  inicjatywę Sępoleński Uniwersytet Dziecka

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

38.

2015

Europejski Rejestr Renomowanych

Euro-Renoma za wysoki poziomu swojej działalności oraz zwiększanie zaufania swoich klientów

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

39.

2016

Certyfikat

Skuteczne motywowanie dłużników alimentacyjnych do spłaty zaległych zobowiązań

Gmina Sępólno Krajeńskie

40.

2016

Wyróżnienie przyznane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zaproszenie Gminy Sępólno Krajeńskie dla Samorządowych Liderów Edukacji do udziału w ogólnopolskiej „Grupie Wymiany Doświadczeń - Oświata” – lata 2016/2017

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

41.

2017

Diamenty Miesięcznika FORBES

Wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes DIAMENTY FORBESA 2017 w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln pln w województwie kujawsko-pomorskim, za wzrost wartości majątku firmy

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

42.

2018

Wyróżnienie Narodowego Banku Polskiego

Za najlepszą inspirację za pochodzącą
z projektu „O finansach… w bibliotece”.

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

43.

2018

Wyróżnienie przyznane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zaproszenie Gminy Sępólno Krajeńskie dla Samorządowych Liderów Edukacji do udziału w ogólnopolskiej „Grupie Wymiany Doświadczeń – Oświata - II edycja” – lata 2018/2020.

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

44.

2018

 „Czytam sobie w bibliotece. Moje miejsce – moja wolność!”

za relację z zajęć celebrujących rocznicę odzyskania niepodległości

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

45.

2018

Certyfikat : Code Week Ambassadors

Za aktywne włączenie się w sukces Europejskiego  Tygodnia Kodowania

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

46.

2018

Certyfikat: Centrum Edukacji Obywatelskiej

Za promocję czytelnictwa wśród najmłodszych w ramach akcji Czytam sobie w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

47.

2018

Certyfikat: Instytutu Książki

Za projekt „Mała książka-wielki człowiek”

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kajeńskim

48.

2018

Nagroda specjalna  Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom

Dla sępoleńskiego Klubu Czytających Rodzin za aktywne i kreatywne działanie

Biblioteka i mieszkańcy gminy Sępólno Krajeńskie

49.

2017

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Symbol Ofiarnego Działania w Ochronie Przeciwpożarowej

Centrum Sportu i Rekreacji

50.

2017

WOŚP - Medal Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Za wspieranie polskiej medycyny, i  działań polegające na zbieraniu środków przeznaczonych na rzecz ratowania zdrowia i życia najmniejszych pacjentów i seniorów

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

51..

2017

Narodowy Instytut Dziedzictwa

wyróżnienie za organizacje 25 edycji  Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

52. 

2017

Starosta Powiatu Sępoleńskiego Krajeńska Iskierka

za organizację i promowanie działań wolontariackich

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

53.

2018/2020

Wyróżnienie przyznane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Zaproszenie Gminy Sępólno Krajeńskie dla Samorządowych Liderów Edukacji do udziału w ogólnopolskiej „Grupie Wymiany Doświadczeń – Oświata - II edycja” – lata 2018 -2020

za znaczące osiągnięcia w dziedzinie lokalnej polityki edukacyjnej

Gmina Sępólno Krajeńskie

54.

2018

Senator Rzeczypospolitej Polskiej  Mieczysław Augustyn - Krajeński Laur

za organizację  Europejskich Dniach Dziedzictwa w Polsce i promowanie walorów przyrodniczych Krajny

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim

55.

2019

Ogólnopolski Plebiscyt Beautiful Company -  ,,Orły Aktywności”

dla liderów branży za wyznaczanie kierunków aktywności i stawianie na rozwój w zakresie kultury

Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim