XI sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim - 28 sierpnia 2019r.

pdf1. 2. Przyjecie protokolu z IX sesji Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim.pdf

pdf2. 3. Przyjecie protokolu z X sesji Rady Miejskiej w Sepolnie Krajenskim.pdf

pdf3. 8. Przyjecie informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Sepolno Krajenskie za pierwsze polrocze 2019 roku.pdf

pdf4. 11a) Podjecie uchwaly w sprawie zaciagniecia pozyczki.pdf

pdf5. 11b) Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sepolno Krajenskie.pdf

pdf6. 11c) Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Sepolno Krajenskie na 2019 rok.

pdf7. 11d) Podjecie uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci polozonej w Sepolnie Krajenskim.pdf

pdf8. 11e) Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przejecie od Krajowego Osrodka Wsparcia Rolnictwa oddzial w Bydgoszczy nieruchomos.pdf

pdf9. 11f) Podjecie uchwaly w sprawie ustanowienia prawa sluzebnosci przesylu na nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy Sepolno Krajenskie polozonej.pdf 

pdf10. 11g) Podjecie uchwaly w sprawie okreslenia wzoru wniosku o wyplate dodatku energetycznego.pdf

pdf11. 11h) Podjecie uchwaly w sprawie przeprowadzenia wyborow Soltysa Solectwa Piaseczno na kadencje 2019-2023.pdf

pdf12 11i) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do WSA.pdf

pdf13. 11j) Podjecie uchwaly w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta i gm.pdf